🎶ما در طنین به دنبال تربیت وتقویت هوش موسیقی در کودکان هستیم. اما هوش موسیقی چیست و چرا اهمیت دارد؟
🔸تاثیر موسیقی بر هوش کودکان
عصب شناسان میان آموزش موسیقی و فعالیت های اجرایی ارتباطی را کشف کرده اند
مادر آلبرت انیشین موسیقی دان با استعدادی بود که در تمام طول زندگی اش همزمان با رشد فرزندانش زیباترین آثار را خلق کرد. آلبرت انیشتین از سن 6 سالگی نواختن ویولن را شروع کرد.
در سن 13 سالگی سوناتای موزارت را اجرا می کرد. انیشین یکبار گفت: زندگی بدون نواختن موسیقی برای من غیرقابل تصور است.من رویاهای روزمره ام را در موسیقی زنده می کنم. زندگی ام را در قالب موسیقی می بینم…
در زندگی خارج از موسیقی لذتی وجود ندارد.
به عنوان پدر یک فرزند 6 ساله، باید بگویم که از اینکه دخترم به نواختن پیانو و ویولن علاقمند است، بسیار خوشحالم.
#آموزشگاه موسیقی طنين_نوشهر