بهاءالدین شمس، کارشناس ارشد مدیریت، دارای گواهینامه درجه هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مدرس ساز سنتور، تحلیل ردیف دستگاهی، مبانی نظری موسیقی ایرانی و جهانی

میلاد دیلم صالحی، کارشناس ارشد نوازندگی، مدرس ساز تار، مبانی نظری موسیقی ایران، ساز شناسی ایرانی و جهانی، تحلیل ردیف دستگاهی

آرش فرهنگ فر مدرس تنبک

بهرام ساعد کارشناس ارشد نوازندگی، مدرس تار، دروس مبانی نظری موسیقی ایرانی و همنوازی و ارکستر ایرانی

صدف فقیه کارشناس اهنگسازی مدرس ساز پیانو

هستی فقیه، کارشناسی نوازندگی، موسیقی کودک

ملیکا ازادی، کارشناس نوازندگی، مدرس تنبک کودکان

محمد کوزه گر مدرس آوازایرانی

هدایت کلاری مدرس ساز سه تار

ابوذر حسینی مدرس ساز عود و سه تار

مرتضی فتاحی مدرس گیتار پاپ

فرشاد مهنما مدرس گیتار الکتریک

فریمان رهنما مدرس ساز گیتار پاپ

سیاووش دمیریان، کارشناس ارشد اهنگسازی، مدرس پیانو و دروس اهنگسازی و هارمونی

پرنیان جمالی، کارشناس نوازندگی و مدرس موسیقی کودک

هادی ریاحی مدرس آواز ایرانی

احمد رضا کاکا سلطانی، کارشناس آهنگسازی، مدرس پیانو